Kelet és Nyugat Határán

PUBLIKÁCIÓINK

Kutatásunkról röviden

A körtemplomok egy, a Közép-Európában kiemelkedően magas számban megtalálható szakrális épülettípus. Az ősi centrális elrendezés megidézi a természeti vallások formavilágát, de már a kereszténységhez kapcsolódó funkciók kapnak benne helyet.

Ennek következtében a Keleti és a Nyugati Kereszténység határterületén egy olyan független épülettípus jött létre, amely egyik oldalnak sem része, de mindkettő hatása felfedezhető benne. Feltehetőleg ezzel az építészeti formával a kialakulóban lévő államok a saját szuverenitásukat is próbálták megőrizni, miközben a Bizánci és a Német-Római Birodalom egyre nagyobb befolyást akart szerezni a régióban.

 

TDK Dolgozatok:

Máté Balázs, Varga Géza:
Kelet és nyugat határán - Az Árpád-kori rotundák eredetkutatása, Budapest, 2018

A körtemplomok Közép-Európában kiemelkedően magas számban találhatóak meg. A rotundákról már több művészettörténeti kutatás is készült, viszont építészeti szemlélettel egységesen még nem foglalkoztak velük.

A téma szorosan kapcsolódik a kereszténység elterjedéséhez az itt élő népek körében. Az ősi centrális elrendezés megidézi a természeti vallások formavilágát, de már a kereszténységhez kapcsolódó funkciók kapnak benne helyet. Ennek következtében a Keleti és a Nyugati Kereszténység határterületén egy olyan független építészeti forma jött létre, amely egyik oldalnak sem része. Feltehetőleg ezzel a kialakulóban lévő államok a saját szuverenitásukat is próbálták megőrizni, miközben a Bizánci és a Német-Római Birodalom egyre nagyobb befolyást akart szerezni a régióban.

A körtemplomokkal azért érdemes foglalkozni, mert a Kárpát-medence területén jelen ismereteink szerint közel kétszáz rotunda található. Ez az emlékállomány az épülettípus elterjedését tekintve kiemelkedő jelentőséggel bír. A nagy szám annak lehet az eredménye, hogy ezen a területen a 14. század elejéig, a gótika elterjedéséig is épültek ilyen templomok. Ez alatt a hosszú idő alatt az épülettípus több funkcióváltozáson esett át, ami a forma elterjedését tette lehetővé.

A tanulmányunk célja a Közép-Európai körtemplomok állományának bemutatása, kialakulásukra vonatkozó történelmi hipotézisek alkotása, valamint a formai és funkcionális kapcsolatok feltárása.

Máté Balázs, Varga Géza:
Kelet és nyugat határán - Az Árpád-kori rotundák kapcsolatai Európa építészetében, Budapest, 2019

A Magyar Királyság Árpád-kori szakrális építészetének meghatározó elemei a rotundák, más néven a körtemplomok. A Kárpát- medence területén közel kétszáz emlékről van tudomásunk, emellett a Közép-Európai régióban szintén jelentős számban található meg ez az épülettípus. A preromán kortól egészen a kora-gótikáig épültek körtemplomok, melyek funkcionalitás és térhasználat szempontjából színes képet mutatnak.

Kelet és Nyugat hatását ötvözve, de a pogány hagyományokat sem elfeledve alakultak ki a rotundák, melyek funkcionális változatossága és praktikussága segítette az elterjedésüket. Erre a konklúzióra jutottunk a 2018-ban készített TDK dolgozatunkban, melyben részletesebben foglalkoztunk a forma elterjedésével és funkcionális változásával.

Kutatásunk folytatásához már a korábbi tanulmányunk készítése közben több új irány kínálkozott, emellett a hipotéziseink mélyebb megvizsgálását is szükségesnek éreztük. Ez szilárd alapot jelentett az új vizsgálatok megkezdéséhez. Jelen dolgozatunk elsődleges célkitűzése egy áttekinthető adatbázis és térkép létrehozása Közép-Európa rotundáiról, mely segítségével további következtetéseket tudunk levonni többek között térbeli, időbeli és alaprajzi megjelenésük és elterjedésük szempontjából. Ezen felül részletesebben meg akarjuk vizsgálni a preromán és a lovagrendi építészet hatását a körtemplomokra és összevetjük az emlékállományt Európa korabeli centrális építészetével.

Cikkek:

ARCHITECTURA HUNGARIAE, XVIII. Évfolyam, 3. szám, 2019, december  

Máté Balázs – Varga Géza: Kelet és nyugat határán – Az Árpád-kori körtemplomok vizsgálata

LINK

 

MŰEMLÉKVÉDELEM, LXIV. évfolyam, 1-2. szám, 2020

Daragó László – Máté Balázs – Varga Géza: Az Árpád-kori rotundák tervezése – a Magyar Királyság körtemplomainak szerkesztési és 

térszervezési vizsgálata

PERIODICA POLYTECHNICA ARHITECTURA, 51(2), pp. 124-141., 2020

Daragó László – , Máté Balázs – Varga Géza: Analysis of Medieval Rotundas in the Former Kingdom of Hungary Considering

Central European Corresponding Monuments, https://doi.org/10.3311/PPar.15841

LINK