Kelet és Nyugat Határán

SZAKIRODALOM

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Proin gravida nibh vel velit auctor aliquet. Aenean sollicitudin, lorem quis.

Luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Proin gravida nibh vel velit auctor aliquet

Magyar Nyelvű szakirodalom:

Bóna István: Erdély a magyar honfoglalás és államalapítás korában, Erdélyi Tudományos Füzetek 231, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2001.

Busics György, Páli Meliton, Tóth Sándor: Az egykori királyi hosszegység meghatározása két megmaradt középkori templom méretei alapján, Geodézia és Kartográfia, 2016/3-4.

Busics György: Az egykor Székesfehérváron örzött királyi öl rekonstrukciója, Székesfehérvár, 2019.

Buzás Gergely-Kovács Olivér: Középkori várak, Mátyás Király Múzeuma, 2014.

Mircea Eliade: A szent és a profán, 1957.

Entz Géza Antal: Székesfehérvár, Osiris, Budapest 2009.

Entz Géza Antal: A gyulafehérvári székesegyház, Budapest, 1958.

Falus Orsolya: Ispotályos Keresztes Lovagrendek az Árpád-kori Magyarországon, doktori értekezés, Pécsi Tudományegyetem, 2014.

Fehér Krisztina, Halmos Balázs: A középkori építészet szerkesztési módszerei a hazai szakirodalom tükrében, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2015.

Geveres-Molnár Veronika: A középkori Magyarország rotundái, Művészettörténeti Füzetek 4. Akadémia Kiadó, Budapest, 1972.

Görföl Jenő – Kovács László: Középkori templomok Dél-Szlovákiában, Nap kiadó, 2011.

Dr. Guzsik Tamás: Beszélő kövek/Gondolatok a magyar kőépítészet első emlékeiről, Architectura Hungariae 13. sz., 1999.

Györffy György: Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza, Akadémia Kiadó, Budapest, 1963-98.

Gyurkó János: Árpád-kori templomok a Kárpát Medencében, Érdi Környezetvédő Egyesület, Érd, 2006.

H. Tóth Imre: Cirill-Konstantin és Metód élete, működése, JATE, Szeged, 1991.

Horváth Zoltán György – Gondos Béla: Erdély legszebb középkori  templomai, Romanika kiadó, 2009.

Hunyadi Zsolt: A johanniták Magyarországon a 14. század végéig, Aeteas, 2002.

Istvánfi Gyula: Vésztő-Mágorhalom, Csoltmonostor helyreállítása,  1978-82. Műemlékvédelem XXIX, 1985.

Kertész Zsófia: Kolostorok, monostorok nevei Magyarországon a korai ómagyar korban, Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar  Magyar Nyelvtudományi Tanszék, 2011.

Kleinelsel János: Építészet III. otthonunkról/ kézirat, Tankönyvkiadó, Budapest, 1984.

Kozák Károly: Téglából épített körtemplomaink és centrális kápolnáink a XII-XIII. században, Móra Ferenc Múzeum Évkönyve, 1976-77.

Kozák Károly: Közép-Európa centrális templomai (IX-XI. század), Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei 17., 1984-85.

Kovács Béla: Magyarország középkori patrocíniumai, Agria-Az Egri Múzeum Évkönyve, 1989-1990.

Ludwig Emil: Felvidéki műemlékkalauz, Maecenas, Budapest, 2003.

M. Aradi Csilla: Somogy megye árpád-kori és középkori egyházszervezetének létrejötte és megszilárdulása-doktori disszertáció, 2007. 

M. Kozák Éva: Régészeti kutatások a szalonnai református templomban, Hermann Otto Múzeum Évkönyve XX., Miskolc, 1981.

Marosvári Attila: A kiszombori rotunda, Kiszombor Nagyközség  Önkormányzata, Szeged, 2014.

Mező András: Magyarország patrociniumi helységnevei (11-15. század), doktori értekezés, ELTE, 1996.

Nemcsics Ákos: Adalékok a középkori építéstechnológiához egy Árpád-kori körtemplom rekonstrukciója kapcsán, Magyar Építőipar, Budapest, 2010.

Nemcsics Ákos: Gondolatok egy középkori rotunda rekonstrukciója kapcsán, Építés- Építészettudomány 36, Budapest

Németh Zsolt: A Kárpát-medence legkülönlegesebb Árpád-kori templomai I-II., BKL kiadó, 2014-17.

Pusztai Tamás: A tapolcai bencés apátság építéstörténete, 2013.

Rabb Péter: Fejezetek az esztergomi Várhegy középkori épületeinek utóéletéből: (Pusztulás- és kutatástörténet), Budapest, 2004.

Szakács Béla Zsolt: Négykaréjos templomok az Árpád-kori  Magyarországon, 2012.

Dr. Szarka János: Az esztergomi várhegy Árpád-kori templomai, 2016.

Szénássy Árpád: Felvidéki Árpád-kori templomok lexikona I-II., KT Kiadó, 2005.

Dr. Szilágyi András: A Kárpát-medence Árpád-kori rotundái és centrális templomai, Semmelweis Kiadó, Budapest, 2009.

Szőke Béla Miklós: Pannonia a karoling korban, Akadémiai doktori értekezés tézisei, Budapest, 2011.

Tóth Sándor: A 11–12. századi Magyarország Benedek-rendi templomainak maradványai

Tóth Sándor László: A magyar törzsszövetség politikai életrajza (A magyarság a 9-10. században), Akadémiai doktori értekezés tézisei, Szeged, 2014.

Tóth Endre, Buzás Gergely: Magyar építészet sorozat 1. kötet, Kossuth Kiadó, Budapest, 2016.

Valter Ilona: Árpád-kori téglatemplomok Nyugat-Dunántúlon, METEM, Budapest, 2005.

 

Angol nyelvű szakirodalom:

Dr. Aneta Bukowska: The Origins of the Christianity in Poland. Actual  Research on Church Archaeology, Jagiellonian University in Cracow, Krakkó, 2010.

Janusz Firlet, Zbigniew Pianowski: Familia ecclesiae in the towns of the Wawel Castle and the Prague, History museum in Gniezno, Gniezno, 2016.

Gerevich László: Towns in Medieval Hungary, Akadémia Kiadó, Budapest, 1990.

John Giebfried: The Crusader rebranding of Jerusalem’s temple mount, A Journal of Medieval and Renaissance Studies, Volume 44, 2013.

Miguel Dolan Gómez: The Crusades and church art in the era of Las Navas de Tolosa, University of Tennessee, 2011.

Martin Illáš: Some Pre-Romanesque Rotundas in Dalmatia in the Context of the Question of Origin of the Great Moravian Rotundas, Brno, 2017.

Nurith Kenaan-Kedar: Symbolic Meaning in Crusader Architecture: The Twelfth-Centruy Dome of the Holy Sepulcher Curch in Jerusalem, Cahiers archéologiques, 1986.

Justin E. A. Kroesen: The Sepulchrum Domini Through the Ages, Cahiers de Civilisation Médiévale, 2003.

Helen J. Nicholson: At the Heart of Medieval London: The New Temple in the Middle Ages, The Temple Church in London, 2010.

Teresa Rodinska-Chorazy: Some Remarks on the Design of two Residential Complexes in Poland from the End of the 10th Century. St. Augustine, Boethius and the Concept of Palatium, Karakkó, 2018.

Mariette Verhoeven: Jerusalem as Palimpsest, The Architectural Footprint of the Crusaders in the Contemprorary City, The imagined and real Jerusalem in art and architecture, 2012.

Pavuša Vežić: Dalmatian Hexaconchs – Similiarities and Differences University of Zadar, Zadar, 2012.

Egon Wamers: Carolingian Pfalzen and law, Archaeologiches Museum Frankfurt, Frankfurt, 2017.

Jes Wienberg, Conspicuous Architecture: Medieval Round Churches in Scandinavia, Sacred Monuments and Practices in the Baltic Sea Region, Cambridge, 2017.

Robert Willis: The Architectural History of the Church of the Holy Sepulchre at Jerusalem, London, 1918.

Egyéb szakirodalom:

Eva Bittermann: Diplomarbeit, Kunstgeschichte, Universität Wien, 2012.

Jarmila Ciháková, Martin Müller: Malostranský kostel sv. Václava v geometrickém světě středoevropských rotund, Prága, 2015.

Gerd Pichler: Studien zur Baugeschichte der Johannes-Kirche in Petronell und ihres Vorgängerbaues, Verein für Landeskunde von Niederösterreich, 1999.

Milos Solle: Rotunda sv. Petra na Budči podle nových objevů, 1988.